top of page

בלוג

פוסטים אחרונים

מפגש עסקי של המועדון

במפגש העסקי של המועדון דנו בין השאר בנושאים הבאים:

הכנות לקראת ערב הגאלה ב25 במאי 2017

אישור דוח כספי 2016 של עמותת המועדון

התקיים דיון ער באשר לדרכים הנכונות לשלב בין מועדון עסקי ומןעדון קהילתי

תגיות
bottom of page