top of page

בלוג

פוסטים אחרונים

יפוי כח מתמשך-עו"ד ונוטריון בילי בר זיו

היום אתם בדעה צלולה, אך מי יחליט בעניינכם ומי ינהל את רכושכם כשלא תהיו מסוגלים?

בכדי לתת מענה לסוגיה זו יזם משרד המשפטים את ייפוי הכוח המתמשך המאפשר לכל אדם בגיר, לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו

בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו .

אירחנו את עו"ד ונוטריון בילי בר-זיו בעלת הסמכה לעריכת ייפוי כוח מתמשך שספרה והבהירה

לנו את מהות המסמך

וחשיבותו הרבה.

תגיות
bottom of page