top of page

בלוג

פוסטים אחרונים

נוער שותה מים ודעת-דר' אמנון שפי


מועדון רוטרי נשר מתכנן להפעיל את מיזם "נוער שותה מים ודעת" בקרב תלמידי נשר

ומזמין את דר' אמנון שפי לספר על המיזם.

המיזם הוא ארצי ועולמי ומועדוני רוטרי שותפים בעשייתו.

המיזם מקרב את הנוער למצוינות הישראלית בנושא המים, התלמידים נחשפים בבתי הספר ובסיורים בשטח,

לתוכן המבוסס על פעילות המים בישראל בעבר, בהווה ובעתיד. מפגש זה יהווה הפתיח לפעילותו של מועדון רוטרי נשר לקרב את תלמידי נשר לנושא המים

תגיות
bottom of page