top of page

בלוג

פוסטים אחרונים

אבטחת אישים בשב"כ, מבט מבפנים-סיפורו של בני

בני שפרש לא מזמן לגמלאות משרות הביטחון הכללי תיאר לנו על הנעשה מאחורי הקלעים

ביחידה לאבטחת אישים בשב"כ.

בני שפרש לא מזמן לגמלאות משרות הביטחון הכללי תיאר לנו על הנעשה מאחורי הקלעים ביחידה לאבטחת אישים בשב"כ.

תגיות
bottom of page