top of page

בכדי להעצים את הצד המקצועי והעסקי של חברי המועדון ומתוך שאיפה לצרף אנשי עסקים למועדון ולפעילויותיו השונים מארגן המועדון זו השנה הרביעית מפגשים ייעודיים לאנשי עסקים

למפגשים אלו מוזמנים אנשי עסקים הן מהמועדון, הן ממועדונים נוספים וגם כאלו שאינם חברי רוטרי.

החלק הראשון של המפגש כולל "התרועעות"
(מינגלין בלעז) בה מבצעים הנוכחים היכרות, שיחות ואף מחליפים כרטיסי ביקור.

החלק השני כולל הרצאה בתחום העסקים, מפי בכירים במשק.

אפיק המקצוע.jpg

חבר המועדון נועם גזית עשה את תחילת דרכו
בייצור במות עץ לרקדניות
מועדון רוטרי נשר נתן לו את ה"דחיפה" הראשונה

פרסם ושיווק אותו ועכשיו הוא מצליח בגדול!

נועם גזית.jpg
bottom of page