top of page

מיזמים מתוכננים לשנת הרוטרי 2023-2024

השתלמות ברובוטיקה לילדי החינוך היסוד בהובלת חברת פירסט
תחרות הנואם הצעיר זו השנה העשירית
השתלמות ברובוטיקה לילדי החינוך היסוד בהובלת חברת פירסט
מיזם גישור לתלמידי התיכון
הקמת גינה קהילתית
המשך מיזם איכות הסביבה-הדברה ביולוגית
תערוכת ציורי ילדים
המשך פעילות עם ילדי בית הילד
bottom of page