top of page

בלוג

פוסטים אחרונים

ישיבה עסקית של המועדון

במפגש זה סקרנו את פעילויות המועדון בחצי שנה האחרונה. הצגנו את הנהלת המועדון: הנשיא גבי בהם,

המזכיר דני קרן, הגזבר דניאל בן דוד וראשי האפיקים

אפיק המקצוע - ורד פוקס, אפיק הקהילה - יונה אורדן , אפיק המועדון - יהודית פוקס

הצגנו את תקציב המועדון והתחלנו בגביית דמי החבר שמענו מנשיא מועדון חיפה ומנגיד רוטרי ישראל היוצא אודות התנהלות מועדון רוטרי טיפוסי

תגיות
bottom of page