top of page

בלוג

פוסטים אחרונים

מפגש עם שרותי הרווחה בעירית נשר

את המפגש השבועי ערכנו במרכז הטיפולי הורדים וחווינו בעצמנו את האוירה של המקום. התפעלנו מהכמות האדירה של פעילויות שמבצע המרכז. תכננו פעילויות המשך של המועדון והמרכז.

תגיות
bottom of page