top of page

בלוג

פוסטים אחרונים

כלכלת משפחה - דורון גילשטרום


דורון גילשטרום מומחה בכלכלת משפחה פרש בפנינו תרחישים שונים בניהול משק הבית וזאת מנסיונו שיר בייעוץ כלכלי למשקי בית. דורון נתן לנו טיפים והדגשים בנושא ניהול התקציב המשפחתי,טיפול במינוס בבנק, לקיחת הלואות והרחיב בנושא המשכנתאות.

תגיות
bottom of page